Kasvattajien etiikka

Paikalliset säädökset
Kasvattajien on noudatettava paikallisia säädöksiä ja lakeja koskien eläimiä, niiden hoitoa sekä kasvattamista.

 

Eläimistä huolehtiminen
Kasvattajan on tarjottava kissalleen hyvä elinympäristö, terveellinen ruokavalio ja tarvittava terveydenhuolto. Jos kissalla esiintyy oireita sairaudesta, se on vietävä tarkastettavaksi eläinlääkärille ja hoidettava eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

 

Pentueet
Naaraskissalla sallittujen pentueiden määrä on kaksi (2) vuodessa. Eroa pentueilla on oltava vähintään 3 kuukautta.
On suositeltavaa, että kissa saa synnyttää kerran vuodessa.

 

Pentujen myynti
Pentuja ei saa luovuttaa ennen kuin ne ovat 12 viikkoa vanhoja. Kissanpennun tarvitsee olla täysin sosialisoitu ja rokotettu ennen luovuttamista uudelle omistajalle. On erittäin suositeltavaa mikrosiruttaa kissanpennut.

 

Pentueiden rekisteröinti ja myyntisopimukset
Kasvattaja on velvollinen rekisteröimään pentueet yhdistykseen ajoissa sekä sen sääntöjen mukaisesti saadakseen vaadittavat asiakirjat ja todistukset pentujen alkuperästä.
Pentujen siirto uudelle omistajalle tulee perustua myyntisopimukseen. Tämän sopimuksen tulee ilmoittaa uudelle omistajalle säännöt kissan hoitamisesta sekä myyntiehdot.

Pennut

Luovutuksen yhteydessä voit olla varma, että kissat ovat kasvatettu tunnollisesti, ihmisrakkaita, rokotettuja ja sirutettuja. Jokaisella kissanpennulla on vaadittavat dokumentit ja lemmikkipassi.